آشتی
درباره ما

درباره ما

ئاشتی - بنیاد توسعه فرهنگی بانه سازمانی غير انتفاعي و غير دولتي و مردمی بوده که در راستای ارتقای سطح فرهنگی و گسترش آن فعالیت مینماید. بر این اساس ما جمعی از شهروندان شهرستان بانه بر آن شدیم که با تأسیس یک نهاد مدنی که به طور خاص رویکردی فرهنگی دارد، تلاش نماییم که مسایل و مشکلاتی را که گریبانگیر شهر و دیارمان شده است از صافی عقل جمعی عبور داده و با همت مسئولانه خویش در صدد حل آنها و ارائه راهکارهی لازم برآییم. لذا بر خود لازم دانستیم که در این برهه زمانی، ضمن احساس مسئولیت مدنی، سایر…[ادامه]

درباره ما
خواندم !

برچسب: حمزه آباد

  • حمزه آباد، حاشيه ای خیلی بزرگ، خیلی محروم!

    حمزه آباد، حاشیه ای خیلی بزرگ، خیلی محروم!

    حمزه آباد، حاشیه ای خیلی بزرگ، خیلی محروم! امروزه برنامه ریزی بصورت محله محوری در کانون مباحث توسعه پایداری شهری قرار دارد و مدیران شهری درصدد یافتن روش های نو در مدیریت اجتماعات محلی هستند. شورایاری محلات، طرح های توانمند سازی محلات مسئله دار، طرح های نوشهرگرایی، پروژه های بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، طرحهای […]