آشتی
درباره ما

درباره ما

ئاشتی - بنیاد توسعه فرهنگی بانه سازمانی غير انتفاعي و غير دولتي و مردمی بوده که در راستای ارتقای سطح فرهنگی و گسترش آن فعالیت مینماید. بر این اساس ما جمعی از شهروندان شهرستان بانه بر آن شدیم که با تأسیس یک نهاد مدنی که به طور خاص رویکردی فرهنگی دارد، تلاش نماییم که مسایل و مشکلاتی را که گریبانگیر شهر و دیارمان شده است از صافی عقل جمعی عبور داده و با همت مسئولانه خویش در صدد حل آنها و ارائه راهکارهی لازم برآییم. لذا بر خود لازم دانستیم که در این برهه زمانی، ضمن احساس مسئولیت مدنی، سایر…[ادامه]

درباره ما
خواندم !

نظامنامه داخلی بنیاد

تعاریف:

چارت سازمانی:

فصل اول:                    عضویت

 • انواع عضویت (رسمی ، غیر رسمی)
 • شرایط عضوگیری
 • انتخابات
 • تذکر و تعلیق

فصل دوم:                   هیأت مدیره

فصل سوم:                   کمیته‏ ها

 

 1. کمیته مشاوره
 2. کمیته میراث فرهنگی
 3. حمایت از هنرمندان، ادیبان، ورزشکاران و مشارکت در پروژههای آنها – بزرگداشت، یادبود
 4. کمیته سایت ، گروههای مجازی، اطلاع رسانی
 5. کمیته مدیریت شهری
 6. کمیته آرشیو کلیه فعالیتهای بنیاد، ایجاد بانک اطلاعاتی
 7. کمیته مجله و کتابخانه
 8. کمیته حقوقی
 9. کمیته مالی
 10. کمیته انبار، کلیددار، نقلیه، تعمیرات
 11. کمیته اداری و پذیرش

…………………………………………………

تعاریف:

بنیاد: سازمانی غیر دولتی، غیر سیاسی، غیرانتفاعی و مردم نهاد است که در ایران به صورت اختصار “سمن” و در جهان به آن N.G.O گفته می‏شود.

کمیته: بنیاد آشتی جهت مدیریت و تقسیم در انجام کارهای خود به کمیته‏هایی تقسیم شده است. هر کمیته از میان اعضای خود فردی را به عنوان هماهنگ کننده یا مسئول برمیگزیند.

واحد: هر کمیته میتواند جهت تقسیم کار میان خود به واحدهایی تقسیم گردد.

نظام‏نامه داخلی:  تشریح چارت تشکیلاتی ، شرح وظایف کمیته‏ها ، حقوق و وظایف اعضا ،  و آنچه در اساسنامه به صورت مستقیم به آن اشاره نشده باشد.

……………………………………………….

فصل اول:                    عضویت

 • انواع عضویت (A- رسمی و B- غیر رسمی)

ماده ۱ :     عضویت رسمی: کسانیکه حق عضویت خود را می‏پردازند و فعالانه در هر زمان آماده همکاری هستند. این افراد دارای کارت عضویت بنفش خواهند شد و می‏توانند در رأی‏گیری‏ها شرکت کنند.

ماده ۲ :     عضویت غیررسمی ، افتخاری ، هواداران : افرادی که تنها علاقه نشان داده‏اند و حق عضویت نمی‏پردازند و نیز افراد زیر ۱۸ سال. این افراد دارای کارت سبز خواهند شد و بالطبع حق شرکت در رأی‏گیری‏ها را نخواهند داشت.

 • شرایط عضوگیری

ماده ۳ :     هر متقاضی عضویت باید فرم عضویت را تکمیل و امضاء نماید و نیز باید دو قطعه عکس، فتوکپی شناسنامه و کارت ملی هر کدام یک برگ را تحویل کمیته اداری دهد.

ماده ۴ :      هر فرد باید حق عضویت خود را در مرحله اول از تاریخ عضویت تا پایان همان سال بپردازد. اما در سالهای بعد حق عضویت سالیانه وی از فروردین‏ماه محاسبه می‏گردد.

۴- ۱ : کف حق عضویت ماهانه برای ۱۵۰۰۰ تومان میباشد.

۴-۲ : حق عضویت ماهانه برای کسانی که تحصیل میکنند ۵۰۰۰ تومان است.

ماده ۵ :     هر متقاضی عضویت باید  نحوه فعالیت در بنیاد را بروش دوره کلاس آموزشی نزد کمیته خود بگذراند.

ماده ۶ :     افراد زیر ۱۸سال باید فرم رضایت‏نامه را تکمیل و به امضای والدین خود برسانند.

ماده ۷ :    فردی که به عضویت بنیاد درمی‏آید به منزله آن است که هم اساسنامه و هم نظامنامه داخلی را مطالعه کرده و آگاهی کامل از مفاد آن را دارد و در هر صورت برابر اساسنامه و نظامنامه عمل خواهد شد.

ماده ۸ :    خوشنام و تابعیت کشور ایران را داشته باشد.

 • انتخابات

ماده ۹ :    ارائه کارت عضویت معتبر بنفش جهت شرکت در انتخابات الزامی است.

ماده ۱۰ :  جهت شرکت در انتخابات بنیاد، پرداخت کامل حق عضویت (از ابتدای عضویت) و ارائه تاییدیه آن از کمیته مالی الزامی است.

ماده ۱۱ :  موارد زیر جهت نامزدی در انتخابات هیأت مدیره الزامی است:

۱۱- ۱ : یک سال سابقه عضویت رسمی قبلی متصل به انتخابات.

۱۱- ۲: مشارکت فعالانه در کمیته یا در جلسات عمومی بنیاد (امضا صورتجلسات)

۱۱- ۳ : مقیم شهرستان بانه باشد.

۱۱- ۴ : دارای حداقل مدرک دیپلم باشد. ( برای افراد بالاتر از ۵۰ سال دارای سواد خواندن و نوشتن)

 • تذکر و تعلیق

ماده ۱۲ :  تذکر و نوشتن ۲ دو اخطار کتبی مربوط به رعایت نکردن مقررات اساسنامه و نظامنامه (به فاصله ۱۵ روز از هم در صورت تکرار) توسط هیات مدیره با نظارت بازرس،  و درصورت تکرار به فاصله ۱۵ روز از اخطار دوم از عضویت رسمی تعلیق و عضویت ایشان از رسمی به غیر رسمی تغییر داده خواهد شد.

ماده ۱۳ :  فرد معلق در صورتی که همزمان ضرری به بنیاد زده باشد باید زیر نظر هیات مدیره و بازرس، ضرر را جبران نماید.

فصل دوم:                   هیأت مدیره

ماده ۱۴ :  صدور حکم برای فردی که توسط اعضا کمیته به عنوان مدیر آن انتخاب شده است.

ماده ۱۵ : مصوب نمودن نهایی تمامی طرح‏ها و پروژه‏های کاری پیشنهاد شده توسط کمیته‏ها.

ماده ۱۶ :  مدیریت بحران و دیگر تصمیمات کلان بنیاد.

 

 

فصل سوم:                        کمیته‏ ها

 

ماده ۱۷ : وظایف کمیته ‏ها:

اعضای کمیته از میان خود یک نفر را به عنوان مدیر کمیته انتخاب نموده و وی را به هیات مدیره معرفی مینمایند.

۱- برگزاری کارگاه آموزشی و سمینار در زمینه فعالیت کمیته خود. ۲- برپایی نمایشگاه ۳- تحقیق و مطالعه ۴- انجام فعالیت‏های اجرایی مربوط به کمیته خود.  ۵– تهیه گزارش ماهانه.

ماده ۱۸ :  تشکیل جلسات و ارائه گزارشات ماهیانه برای هر کمیته و مستند سازی،  الزامی است.

ماده ۱۹ : جلسات و تصمیمات کمیته‏ها با حضور مسئول کمیته رسمیت می‏یابد.

ماده ۲۰ :  تدوین پیشنویس دستورالعمل‏های فعالیتها و پروژه‏های اجرایی کمیته خود.

 

ماده ۲۱ :  اسامی کمیته ها و شرح مسئولیت آنها:

 1. کمیته آموزش و مشاوره:

این کمیته به واحدهای زیر تقسیم می‏شود. مسئولیت هر واحد را یک نفر بر عهده خواهد داشت.

۱- واحد خانواده ۲- واحد کودکان ۳- واحد تحصیلات  ۴- واحد اععتیاد ۵- واحد هنر و ادبیات ۶- تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 

 

 1. کمیته میراث فرهنگی:

این کمیته به واحدهای زیر تقسیم می‏شود. مسئولیت هر واحد را یک نفر بر عهده خواهد داشت.

۱- واحد باستان شناسی، موزه، هنر و معماری  ۲- واحد زبان، حکایت، ضرب المثل  ۳- واحد لباس، جشن، بازی، صنایع دستی
۴- واحد گردشگری  ۵- تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 

 1. حمایت از هنرمندان، ادیبان، ورزشکاران و مشارکت در پروژههای آنها – بزرگداشت، یادبود

شرح وظایف کمیته :

۱- حمایت مالی و معنوی در حد توان از چاپ کتاب و ساخت فیلم و و دیگر فعالیتهای هنری از طرق گوناگون    ۲- ترویج فرهنگ ورزش و نرمشهای عمومی در پارکها و باشگاهها  ۳- حمایت از نمایشگاههای هنری ، برگزاری کنسرتهای موسیقی و جشنواره ها  ۴- حمایت از بنیادهای مدنی فعال در بانه    ۵- شناسایی افرادی که در توسعه اهداف توسعه فرهنگی تلاش نموده و تشکر و تقدیر از آنها  ۶- تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 

 1. سایت، گروههای اجتماعی مجازی ، کمیته اطلاع رسانی

شرح وظایف کمیته :

۱- مدیریت سایت و آپدیت محتوا  ۲- مدیریت گروه ها و کانالهای تلگرامی ۳- تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 

 1. کمیته مدیریت شهری

این کمیته به واحدهای زیر تقسیم می‏شود. مسئولیت هر واحد را یک نفر بر عهده خواهد داشت.

۱- واحد ترافیک ۲- واحد بهداشت و سلامت. ۳- واحد کسب و کار  ۴- واحد معماری و شهرسازی  ۵- توسعه فضای آموزش هنری، ورزشی، تفریحی، مهدکودکها (با توجه به سرانه جمعیتی)

شرح وظایف کمیته :

۱- آموزش و ارتقا فرهنگ عمومی مردم از روشهای گوناگون آموزشی در زمینه های فوق ۲- جمع آوری و تهیه آمار و اطلاعات در زمینه های فوق در سطح شهر  ۳- نظارت بر مدیریت و کیفیت فعالیت های فوق در سطح شهر  ۴-  کشف ضعف ها و مشکلات و مذاکره و مشاوره به ادارات مربوطه ۵- تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 

 1. کمیته آرشیو فعالیت‏های بنیاد ، ایجاد بانک اطلاعاتی

وظایف کمیته:

۱- جمع آوری و تشکیل آرشیو کلیه گزارشات فعالیتهای کمیته ها و بنیاد و دسته بندی و بایگانی به صورت طبقه بندی شده ( همراه با عکس و فیلم پیوست) .

۲- ایجاد بانک اطلاعاتی از هنرمندان، نویسندگان،  فارغ التحصیلان ، پیشکسوتان و غیره (جمع آوری داده و آمار مربوطه)

 

 1. کمیته مجله و کتابخانه

این کمیته به واحدهای زیر تقسیم می‏شود. مسئولیت هر واحد را یک نفر بر عهده خواهد داشت.

۱- واحد کتابخانه ۲- واحد مجله

شرح وظایف کمیته :

۱- ایجاد کتابخانه‏ای از کتاب، فیلم، کلیپ‏های آموزشی و شماره بندی صحیح و تهیه دفاتر امانات کتاب و سرپرستی آن. ۲- تهیه و  چاپ مجله با مدیریت مدیر مسئول و شورای تحریریه ۳- تهیه برنامه مدون برای مطالعه اجباری کتاب برای اعضای بنیاد و اجرای آن ۳- تهیه برنامه برای ترغیب مردم برای خواندن ۴- تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 

 1. کمیته حقوقی

شرح وظایف کمیته :

۱- تعقیب جریانات قضایی و ثبتی : بهتر است که کمیتهحقوقی بر عهده فارغ‏التحصیل رشته حقوق باشد. وظیفه این واحد پیگیری مسائل حقوقی همانند شکایات و گزارشات و همچنین برطرف نمودن مشکلات مسایل ثبتی بنیاد می‏باشد. ۲- تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 

 1. کمیته مالی

این کمیته به واحدهای زیر تقسیم می‏شود. مسئولیت هر واحد را یک نفر بر عهده خواهد داشت.

۱- واحد حسابداری   ۲-  واحد جمع‏آوری حق عضویت ۳- واحد کمکهای مالی و امور خیریه.

شرح وظایف کمیته :

۱-جمع‏آوری حق عضویت اعضا و ثبت آن و بایگانی فیش بانکی آنها و اطلاع رسانی به کمیته اداری (دریافت حق عضویت باید از طریق بانک صورت پذیرد و دریافت پول نقد از اعضا ممنوع است.) ۲- ثبت و سندسازی برای کلیه درآمدها، هزینه ها ، هدایا و غیره در دفاتر قانونی (هر فاکتور خرید باید به تایید خزانه‏دار و دو نفر از اعضای هیات مدیره برسد.) ۳- حسابرسی و حسابداری نرمافزاری ۴-  مدیریت و تلاش جدی برای جذب کمکهای مالی به بنیاد زیر نظر  کمیته مالی باید باشد ۵-  تهیه گزارش ماهیانه کمیته و ترازنامه سالیانه  و شرح بیلان و ارائه سالیانه به اداره دارایی.

 

 1. کمیته انبار، کلیددار، نقلیه، تعمیرات

این کمیته به واحدهای زیر تقسیم می‏شود. مسئولیت هر واحد را یک نفر بر عهده خواهد داشت.

۱-  واحد نقلیه و تعمیرات ۲- واحد انبار و اموال و کلیددار

شرح وظایف :

۱-  مسئولیت رانندگی ، تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه بنیاد را بر عهده دارد. ۲- برچسب گذاری به کلیه اموال بنیاد و تهیه لیست از آنها با هماهنگی کمیته مالی. ۳- تحویل وسایل به واحدهای دیگر برابر امضاء خواهد بود. ۴- مدیریت تعویل و دریافت کلید دفتر بنیاد در اختیار وی خواهد بود  ۵- تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 

 1. کمیته اداری و پذیرش

این کمیته به واحدهای زیر تقسیم می‏شود. مسئولیت هر واحد را یک نفر بر عهده خواهد داشت.

۱- واحد دبیرخانه و ارتباطات  ۲- واحد پذیرش و منشی

وظایف کمیته:

۱- تایپ نامه‏های مصوب هیات مدیره ۲- ثبت تمام نامه‏های دریافتی و ارسالی.     ۳- ثبت و نگهداری تمام صورت‏جلسات بنیاد.   ۴- رساندن نامه‏های بنیاد به ادارت و برداشت شماره ثبت نامه‏ها در اداره مربوطه  ۵- کنترل صندوق پستی بنیاد. ۶- تهیه و صدور کارت و تشکیل پرونده اعضا با هماهنگی کمیته مالی  ۷- باز بودن دفتر بنیاد جهت ارتباط با مردم و ادارات الزامی است. بنابراین برنامه‏ریزی برای حضور افرادی از بنیاد در ساعاتی از روز بر عهده واحد پذیرش و منشی می‏باشد.  ۸-  تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 

 

این نظام‏نامه در چهار فصل و مجموعاً ۲۱ ماده به تایید اعضا و توسط هیأت مدیره در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ به تصویب رسید.       (ویرایش سوم  ۰۱/۰۶/۹۶)

 

چارت سازمانی: