آشتی
درباره ما

درباره ما

ئاشتی - بنیاد توسعه فرهنگی بانه سازمانی غير انتفاعي و غير دولتي و مردمی بوده که در راستای ارتقای سطح فرهنگی و گسترش آن فعالیت مینماید. بر این اساس ما جمعی از شهروندان شهرستان بانه بر آن شدیم که با تأسیس یک نهاد مدنی که به طور خاص رویکردی فرهنگی دارد، تلاش نماییم که مسایل و مشکلاتی را که گریبانگیر شهر و دیارمان شده است از صافی عقل جمعی عبور داده و با همت مسئولانه خویش در صدد حل آنها و ارائه راهکارهی لازم برآییم. لذا بر خود لازم دانستیم که در این برهه زمانی، ضمن احساس مسئولیت مدنی، سایر…[ادامه]

درباره ما
خواندم !

پروانه فعالیت

بنیاد توسعه فرهنگی بانه تحت شماره ۶۲ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تحت شماره ملی — به ثبت رسیده است و مجوز خود را از وزارت کشور دریافت نموده است.
Parwaneپروانە فعالیت و تاسیس


تمدید پروانه فعالیت

صفحە آخر اساسنامە
 شناسه ملی