آشتی
درباره ما

درباره ما

ئاشتی - بنیاد توسعه فرهنگی بانه سازمانی غير انتفاعي و غير دولتي و مردمی بوده که در راستای ارتقای سطح فرهنگی و گسترش آن فعالیت مینماید. بر این اساس ما جمعی از شهروندان شهرستان بانه بر آن شدیم که با تأسیس یک نهاد مدنی که به طور خاص رویکردی فرهنگی دارد، تلاش نماییم که مسایل و مشکلاتی را که گریبانگیر شهر و دیارمان شده است از صافی عقل جمعی عبور داده و با همت مسئولانه خویش در صدد حل آنها و ارائه راهکارهی لازم برآییم. لذا بر خود لازم دانستیم که در این برهه زمانی، ضمن احساس مسئولیت مدنی، سایر…[ادامه]

درباره ما
خواندم !

برچسب: حسین محمدی

  • حسین محمدی(امید کوهنوردی کوردستان)

    حسین محمدی(امید کوهنوردی کوردستان)

    حسین محمدی ، زاده شهر بانه ، متولد ۱۳۵۴ ، کارشناس حقوق از ورزشکاران و کوهنوردان خوش نامی هستند که با همت ولا و مضاعف خویش توانست نام و آوازه جهانی در کوهنوردی برای خود ثبت کند. مشوقان این کوهنورد عزیز به قول خودش(( کودکان سرزمین و دیارم کردستان هستند که آینده سازان کشور و […]