آشتی
درباره ما

درباره ما

ئاشتی - بنیاد توسعه فرهنگی بانه سازمانی غير انتفاعي و غير دولتي و مردمی بوده که در راستای ارتقای سطح فرهنگی و گسترش آن فعالیت مینماید. بر این اساس ما جمعی از شهروندان شهرستان بانه بر آن شدیم که با تأسیس یک نهاد مدنی که به طور خاص رویکردی فرهنگی دارد، تلاش نماییم که مسایل و مشکلاتی را که گریبانگیر شهر و دیارمان شده است از صافی عقل جمعی عبور داده و با همت مسئولانه خویش در صدد حل آنها و ارائه راهکارهی لازم برآییم. لذا بر خود لازم دانستیم که در این برهه زمانی، ضمن احساس مسئولیت مدنی، سایر…[ادامه]

درباره ما
خواندم !

برچسب: شیمیایی

  • محکومیت حملات مستمرشیمیایی به دختران دانش آموز

    محکومیت حملات مستمرشیمیایی به دختران دانش آموز

    محکومیت حملات مستمرشیمیایی به دختران دانش آموز آموزش و پرورش به عنوان خانه و مامن دوم دانش آموزان امروزه علارغم مشکلات و ساختار معیوب آن مورد حملات سازمان یافته و مداوم شیمیایی است که عامدانه صدها مدارس دخترانه را در سراسر ایران مورد هدف قرار داده اند . این حملات باعث شده که دانش آموزان […]