آشتی
درباره ما

درباره ما

ئاشتی - بنیاد توسعه فرهنگی بانه سازمانی غير انتفاعي و غير دولتي و مردمی بوده که در راستای ارتقای سطح فرهنگی و گسترش آن فعالیت مینماید. بر این اساس ما جمعی از شهروندان شهرستان بانه بر آن شدیم که با تأسیس یک نهاد مدنی که به طور خاص رویکردی فرهنگی دارد، تلاش نماییم که مسایل و مشکلاتی را که گریبانگیر شهر و دیارمان شده است از صافی عقل جمعی عبور داده و با همت مسئولانه خویش در صدد حل آنها و ارائه راهکارهی لازم برآییم. لذا بر خود لازم دانستیم که در این برهه زمانی، ضمن احساس مسئولیت مدنی، سایر…[ادامه]

درباره ما
خواندم !

برچسب: کولبری

  • کولبری؛نقض حقوق و حیات اجتماعی مرزنشینان

    کولبری؛نقض حقوق و حیات اجتماعی مرزنشینان

    کولبری؛نقض حقوق و حیات اجتماعی مرزنشینان اکثریت مناطق مرزی غرب ایران خصوصاً مناطق مرزی استان کوردستان دامن‌گیر نابرابری اجتماعی و بی عدالتی  فضایی منطقه ای  منفی درهم‌ تنیده ای هستند، که بر اساس تمامی شاخص های فراگیری توسعه، جزو مناطق توسعه نیافته در ایران تلقی می شوند که اقتدارگرایان مرکزنشین تلاش می کنند، عامل توسعه […]