آشتی
درباره ما

درباره ما

ئاشتی - بنیاد توسعه فرهنگی بانه سازمانی غير انتفاعي و غير دولتي و مردمی بوده که در راستای ارتقای سطح فرهنگی و گسترش آن فعالیت مینماید. بر این اساس ما جمعی از شهروندان شهرستان بانه بر آن شدیم که با تأسیس یک نهاد مدنی که به طور خاص رویکردی فرهنگی دارد، تلاش نماییم که مسایل و مشکلاتی را که گریبانگیر شهر و دیارمان شده است از صافی عقل جمعی عبور داده و با همت مسئولانه خویش در صدد حل آنها و ارائه راهکارهی لازم برآییم. لذا بر خود لازم دانستیم که در این برهه زمانی، ضمن احساس مسئولیت مدنی، سایر…[ادامه]

درباره ما
خواندم !

روز نهادهای مردمی مبارک باد

نوشته شده توسط در تاریخ ۱۳۹۵-۱۲-۱۳ 1,479 بازدید

انجمنهای داوطلبانه ومردمی درسراسرتاریخ وجود داشته است ، مبنای شکل گیری این انجمنا بیشتر ماهیت طبقاتی و خدمات امداد رسانی وخیرخواهانه ازجمله توزیع غذا وتامین پناهگاه و یکسری مایحتاج زندگی روزمره را داشته است .
این انجمنهااول به مجموعه های مستقل و خودکفای محلی تبدیل شدندوبه مرور زمان امکانات جوامع خود راگسترش دادندتابتوانندنیازهای آنان رابرآورده سازند ودرجریان سیر تکاملی خودبه منظور ایجادتغییرات درسطح ملی و بین المللی بصورت سازمانهای مردم نهادوامدادرسان تبدیل شدند که یکی ازاین سازمانها، سازمان صلیب سرخ جهانی که درسال ۱۸۶۳ تشکیل شد.
لذا درفرآیندگلوبالیزاسیون ، نهادهای مردمی ازاهمیت بیشتری برخوردارشدند، وجامعه جهانی دراقدامی بشردوستانه به منظور ایجادتعادل در منافع موسسات مالی متمرکزاقدام به نشکیل اجلاس اجتماعی درقبال معاهدات سازمان تجارت جهانی در داووس شد و درتدوام این اجلاس هرساله درماه ژانویه تشکیل جلسه میدهند و یکی ازدستاوردهای این اجلاس تغییرماهیت سازمانهای مردم نهاد امدادرسان به سازمان مردم نهادتوسعه و آبادانی میباشد .
درجهان معاصر سازمانهای مردم نهاد بیشتر درجهت پیشبرد اهداف سیاسی و اجتماعی ازجمله وضعیت محیط زیست و حقوق بشر و ارتقای سطح رفاه اقشارمحروم وآسیب پذیر جامعه ازطریق آموزشهای عمومی و اطلاع رسانی بابرنامه های مشترک وکارگروهی فعالیت مینمایند که نقشی کلیدی و مهم را درفرآیندتوسعه ایفا مینمایند .
علیهذا باتوجه به سوابق تاریخی و درک عمیق ازنقش و فعالیت نهادهای مردمی درامرپیشرفت و فرآیند توسعه ، ماعده ای از شهروندان این دیارکوچک خطه مرزی بنابه احساس مسئولیت انسانی و اجتماعی باداشتن تعامل و تسامح و تساهل ازقشرهای مختلف اجتماعی با دیدگاههای گوناگون و رنگین کمان و به صورتی خودانگیخته درزیر یک سقف گرد آمده ایم تا با مشارکت و خرد جمعی و کارگروهی اقدام به تشکیل نهادی تشکل یافته به اسم بنیاد توسعه فرهنگی نموده ایم تا هرآنچه درتوان داریم بتوانیم گامهایی درتعدیل آسیبهای اجتماعی مخرب و ویرانگر ازجمله فقرزدایی فرهنگی برداریم و دسترسی به چنین اهداف والای انسانی درجامعه نیاز مبرم به مشارکت و فعالیت تمام اقشار جامعه درقالب تشکل های مدنی دارد و به امید و چشمداشت به چنین اهدافی اینجانب بعنوان یک فعال مدنی فرا رسیدن روز نهادهای مردمی به کلیه نهادها ، فعالین و جامعه مدنی ایران تبریک و تهمنیت می گویم . سالار انوری

برچسب ها : ، ، ،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *