آشتی
درباره ما

درباره ما

ئاشتی - بنیاد توسعه فرهنگی بانه سازمانی غير انتفاعي و غير دولتي و مردمی بوده که در راستای ارتقای سطح فرهنگی و گسترش آن فعالیت مینماید. بر این اساس ما جمعی از شهروندان شهرستان بانه بر آن شدیم که با تأسیس یک نهاد مدنی که به طور خاص رویکردی فرهنگی دارد، تلاش نماییم که مسایل و مشکلاتی را که گریبانگیر شهر و دیارمان شده است از صافی عقل جمعی عبور داده و با همت مسئولانه خویش در صدد حل آنها و ارائه راهکارهی لازم برآییم. لذا بر خود لازم دانستیم که در این برهه زمانی، ضمن احساس مسئولیت مدنی، سایر…[ادامه]

درباره ما
خواندم !

برچسب: پیوند اعضا

  • تشکر و قدردانی از خانواده فداکار "مبینا"

    تشکر و قدردانی از خانواده فداکار “مبینا”

    اهدای عضو عزیزان قطعا کار آسانی نیست، اما با نگاه از این زاویه که با اهدای عضو آنان، عزیز دیگری پا می‌گیرد و به حیات ادامه می‌دهد آنهم با قلب تپنده، چشم روشن، کلیه کارا و ریه‌های نفس‌رسان عزیزان ما قطعا کار به مراتب راحت‌تر می‌شود . با نگاه به فلسفه اهدا عضو این نکته […]